Συγκροτήθηκαν – και με τα Αιρετά Μέλη – τα Πειθαρχικά Συμβούλια (Δείτε Αττική & Β΄Αθήνας)