Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε. 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας.

Συλλαλητήριο-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-5-Οκτωβρίου-2018-στο-Υπουργείο-Παιδείας-