Στο ίδιο έργο θεατές: Ακόμη μια χρονιά αποκρύπτονται κενά από την Διεύθυνση ΠΕ Β Αθήνας

 

Για μία ακόμη φορά η Δ/νση ΠΕ Β Αθήνας  παραμονές της έναρξης των μαθημάτων  βάλθηκε να μας εκπλήξει  δυσάρεστα.

Στην προσπάθεια της να εμφανίσει ένα πρόσωπο κανονικότητας, όπως την εννοεί το Υπουργείο, καλεί τους αναπληρωτές των ειδικοτήτων – θεατρολόγων, εικαστικών, μουσικούς –  να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους (μέσα σε λίγες ώρες) στα υπάρχοντα κενά εμφανίζοντας τον ανάλογο πίνακα με τις σχολικές μονάδες όπου κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί σε ένα κενό κι όχι με τις ώρες που το κάθε σχολείο παρέχει με βάση τη λειτουργικότητα του.

Όλοι γνωρίζουν ότι  οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων απαιτείται  προς κάλυψη του ωραρίου τους να πηγαίνουν σε περισσότερα του ενός σχολεία. Πώς όμως θα επιλέξουν τα κενά, όταν είναι άγνωστο σε  πόσες ώρες αυτό το κενό αντιστοιχεί και το πού αλλού θα κληθούν να συμπληρώσουν;  Ο τρόπος που η Δ/νση επέλεξε να κατανείμει τα κενά  περισσότερο μπερδεύει παρά διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους ενώ μπορεί να  δημιουργήσει προϋποθέσεις αδιαφάνειας. Επιπλέον διαπιστώνεται η απουσία πολλών  σχολικών μονάδων στον πίνακα των κενών που η Δ/νση εμφάνισε. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ανησυχία για διαδικασία που δεν εξασφαλίζει στο ελάχιστο τη στοιχειώδη ισονομία και δικαιοσύνη.

Καλούμε τη Δ/νση να παρουσιάσει ξανά τα κενά όλων των σχολείων με βάση τις ώρες που το καθένα βάσει της λειτουργικότητάς του, παρέχει ώστε οι συνάδελφοι να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να διευκολυνθούν στον τρόπο της επιλογής τους..

Σήμερα το πρωί, στην Διεύθυνση, δεκάδες αναπληρωτές υπέγραψαν το παρακάτω αίτημα προς την Διεύθυνση ΠΕ Β Αθήνας και το Πύσπε, το οποίο στηρίζουμε.