30ωρο…… Στη διγλωσσία της κυβέρνησης απαντάμε με σαφήνεια.

Στη_διγλωσσία_της_κυβέρνησης_απαντάμε_με_σαφήνεια.