Στήριξη στους εργαζόμενους στην ΒΙΟ.ΜΕ.

Αγ.-69-ΒΙΟΜΕ