Σπάνιο φωτογραφικό υλικό: η Ελλάδα 1950-1965

 

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό

Η Ελλάδα 1950-1965 Δύσκολη ανάρρωση

1950-1965