Πόσο μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο μυαλό δίχως να πονάει;