Πόσοι είναι οι υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο

 

Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 80.697. Από αυτούς οι 67.064 είναι μόνιμοι και οι 13.633 είναι αναπληρωτές.

Αναλυτικά οι υπηρετούντες ανά κλάδο είναι: