ΕΠΕΙΓΟΝ: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΕΡΙΟΧΕΣ_-_ΩΗ4Γ4653ΠΣ-ΠΤΗ

 

Υπουργική Απόφαση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2017-2018 [ΦΕΚ2920Β ΩΨΤΜ4653ΠΣ-ΩΥ5]