ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – 24 ΝΟΕΜΒΡΗ