Πραγματοποίηση διαδικτυακής-επιστημονικής εκδήλωσης της Δ.Ο.Ε. « Εκπαιδευτικό έργο και επιχειρούμενη αξιολόγηση. Επιστημονικές προσεγγίσεις»