Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους συναδέλφους μας αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ

Αγ.-68-Για-αναπληρωτές-ΕΣΠΑ