Περιήγηση στο Μουσείο Μπενάκη, αναζήτηση στα αρχεία, στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του.

Περιήγηση στο Μουσείο Μπενάκη, αναζήτηση στα αρχεία, στις συλλογές και τη βιβλιοθήκη του.
http://www.benaki.gr/index.asp?lang=gr&id=10101

 

mouseio_istoria_4