Παρουσίαση του βιβλίου «Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης» του Π.Παυλίδη