ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας ΠΕΜΠΤΗ 6–9–2018 στις 14:00

75.-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤ.