ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (ΜΠΛΟΚΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-2019