Παρασκευή 24 Νοέμβρη 1.30 συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας για Δημόσια-Δίχρονη-Υποχρεωτική-Δωρεάν Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση