Παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου μας στη Δ/νση Β΄Αθήνας σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των σχολείων από τους συναδέλφους αναπληρωτές.

77.-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤ.-ΚΕΝΑ-1