Παράσταση Διαμαρτυρίας στο ΥΠΠΕΘ – Συνάντηση με τον Δ/ντή Ειδικής Αγωγής – Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, ώρα : 14:00.

87.-ΣΥΝΑΝΤΣΗ-ΜΕ-ΔΝΤΗ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ