Παράσταση διαμαρτυρίας από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρίτη 29 – 9 – 2020 στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας

Παράσταση διαμαρτυρίας από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” για τα προβλήματα των Νηπιαγωγείων της Αγίας Παρασκευής αναφορικά με την εφαρμογή της Προσχολικής Αγωγής.
Τρίτη 29 – 9 – 2020 στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας