Πανελλαδικές εξετάσεις: Το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας

 

Πανελλαδικές εξετάσεις: Η πολιτισμική κληρονομιά το θέμα της έκθεσης στη Νεοελληνική Γλώσσα 

Το θέμα όπως δόθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες: