Παληγιάννης Βασίλης: Η σφαγή στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ κι η ανάγκη μόνιμων διορισμών.

Η-σφαγή-στις-μεταθέσεις-εκπαιδευτικών-ΠΕ-κι-η-ανάγκη-μόνιμων-διορισμών.