Απαιτούμε και διεκδικούμε πλήρη κάλυψη των μαθητών μας που χρήζουν παράλληλης στήριξης.

Αγ.-83-Απαιτούμε-και-διεκδικούμε-πλήρη-κάλυψη-των-μαθητών-μας-που-χρήζουν-παράλληλης-στήριξης