ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ-ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ