Παιδεία δίχως αύριο (video εκπ/κών από την Κέρκυρα)

Το video που ακολουθεί είναι μια πρωτοβουλία εκπαιδευτικών από την Κέρκυρα.