Παληγιάννης Βασίλης: Πάνω από 14.000 τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.-Αναλυτικοί πίνακες.

Πάνω-από-14.000-λειτουργικά-κενά-εκπαιδευτικών-Π.Ε.-Αναλυτικοί-πίνακες