Ο Φόβος είναι παροδικός, η Αξιοπρέπεια αιώνια (βίντεο)