ΟΧΙ-στις αναθέσεις των ωρών που πλεονάζουν σε ώρες Ειδικοτήτων-Παράλληλης Στήριξης.

Αγ.-90-ΟΧΙ-στις-Αναθέσεις-των-ωρών-που-πλεονάζουν-σε-ώρες-Ειδικοτήτων-Παράλληλης-Στήριξης