ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Αγ.-116-ΟΧΙ-ΣΤΗΝ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΤΗΣ-ΕΠΕΤΕΙΟΥ-ΤΗΣ-ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ-ΤΟΥ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ