Ορισμός εκπροσώπου Συλλόγου “Ο Περικλής” στη Δ.Ε.Π. Δήμου Πεντέλης

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πεντέλη δήμος

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΔΕΠ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ