Οι προσλήψεις των αναπληρωτών μέχρι τώρα(7/9/2016) στη Β΄Αθήνας

 

αναπλ

Α’ Φάση αναπληρωτών (7/9/2016) : Β’ Αθήνας

Δάσκαλοι Γενικής

Νηπιαγωγοί γενικής

19

Δάσκαλοι ειδικής

32

Νηπιαγωγοί ειδικής

17