Οι διδάσκοντες του Παιδαγωγικού στο Βόλο διδάσκουν αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ανθρωπισμό, αγώνα

Πηγή:

Συντονισμός για το προσφυγικό – Μεταναστευτικό