Οι ανατροπές στο ωράριο των Νηπιαγωγών αφορούν όλο τον κλάδο! Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας – Δευτέρα 25/1 14:30