Οι αναπληρωτές στα γραφεία της Δ.Ο.Ε.-Ανακοίνωση του Συντονιστικού Αναπληρωτών