Οι ανακοινώσεις του Σ.Ε.Β. για την εκπαίδευση και ο στόχος για τη διάλυση της δημόσιας – δωρεάν παιδείας

Ανακοινώσεις-ΣΕΒ-για-την-εκπαίδευση