ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1973-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2018 45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ