Νίκος Μπελογιάννης (22 Δεκέμβρη 1915 – 30 Μάρτη 1952) Μανόλης Γλέζος (9 Σεπτέμβρη 1922 – 30 Μάρτη 2020) –