Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι Υποκριταί….. – Μια οφειλόμενη απάντηση

Μια-οφειλόμενη-απάντηση-02.02.2017