Με αφορμή το κρούσμα κορωνοϊού σε Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Παρασκευής

 

Όπως είναι γνωστό, από την πρώτη του Σεπτέμβρη, χιλιάδες εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά. Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί επίσημα για τις 14 Σεπτεμβρίου όμως ήδη τα σχολεία λειτουργούν, παραβρίσκονται καθημερινά στον ίδιο χώρο δεκάδες συνάδελφοι, πραγματοποιούνται μια σειρά αναγκαίες προετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών μας.

Ο χώρος του σχολείου είναι χώρος δουλειάς για χιλιάδες εργαζόμενους και οφείλει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των συναδέλφων.

Με αφορμή το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, σε συνάδελφο εκπαιδευτικό, που εργάζεται σε Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Παρασκευής, έρχονται στην επιφάνεια τα σοβαρά προβλήματα και η ελλιπής προετοιμασία από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, για την έναρξη της σχολική χρονιάς.

Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για τη διαχείριση κρούσματος στο εκπαιδευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να μη δίνονται σαφείς οδηγίες, από τους αρμοδίους φορείς, για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Η ευθύνη για τον καθαρισμό πέφτει αποκλειστικά στο ένα άτομο που είναι προσωπικό καθαριότητας στη σχολική μονάδα, χωρίς να έχουν πάει καν ακόμα στα σχολεία τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ακόμα και αυτό το ασαφές πλαίσιο, ενώ προβλέπει ιχνηλάτηση και εκτίμηση κινδύνου δεν τηρείται από τους αρμόδιους φορείς, παρά θεωρείται αυτονόητη η κανονική λειτουργία του σχολείου.  Θα έπρεπε να υπάρχουν σαφείς οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς για το αν πρέπει να γίνουν τεστ στους υπόλοιπους συναδέλφους και σε ποιους, πρόληψη ώστε μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα να μην προσέρχονται στο χώρο του σχολείου, μέριμνα για την άμεση απολύμανση του χώρου.

Επιπλέον, αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει σε πολλά σχολεία το προσωπικό καθαριότητας ούτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά κ.α.) παρά το γεγονός ότι τα σχολεία έχουν ανοίξει.

Είναι φανερό ότι όλα τα παραπάνω εντείνουν την ανησυχία και την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών.

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα! Είναι απαραίτητο να ανοίξουν τα σχολεία και αυτό πρέπει να γίνει με όρους και προϋποθέσεις ώστε να διασφαλιστεί η υγεία  όλων.

Απαιτούμε, καταρχήν:

  • Να γίνει ΑΜΕΣΑ ιχνηλάτηση επαφών και διαγνωστικά τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.
  • Να μην προσέλθουν οι εκπαιδευτικοί στο χώρο του σχολείου, για όσες μέρες απαιτείται.
  • Να γίνει απολύμανση και καθαρισμός του σχολείου από το Δήμο.

Διεκδικούμε:

  • Σχολεία καθαρά, με 15 μαθητές το πολύ ανά τάξη, νέες αίθουσες διδασκαλίας και πρόσληψη όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
  • Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους συναδέλφους αλλά και τους μαθητές.
  • Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια µε το απαραίτητο υλικό (Μέσα Ατοµικής Προστασίας, είδη καθαρισµού, αντισηπτικά κ.λ.π.)
  • Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού µόνιµων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

10 Σεπτεμβρίου 2020