Μεταθέσεις εκπαιδευτικών και οργανικές θέσεις στην ΠΕ

 

Οι διαδικασίες για τις μεταθέσεις του 2016 αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος Μάη.

Στο νομοσχέδιο για την έρευνα στο άρθρο 32 ψηφίστηκε η διάταξη ,σύμφωνα με την οποία ο υπουργός παιδείας μπορεί να κατανέμει τις οργανικές θέσεις της ΠΕ σε σχολεία,οπότε σύντομα θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η απόφαση κατανομής των 1686 οργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων σε σχολεία.Οι 2154 οργανικές των μη κοινών ειδικοτήτων πρώτα θα συσταθούν ανά Δνση και ύστερα θα κατανεμηθούν σε σχολεία.