Λειτουργία 4/θέσιων νηπιαγωγείων – παραβίαση διδακτικού ωραρίου

 

 

Σχετικά με τα 4/θέσια Νηπιαγωγεία

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Ορισμένα από τα  Νηπιαγωγεία ευθύνης του συλλόγου  μας  λειτουργούν ως 4/θέσια .
Οι συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά  δικαιούνται μείωση ωραρίου καθώς  στα 4/θέσια και πάνω νηπιαγωγεία  σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Καθορισμόςδιδακτικού ωραρίουεκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία».αριθ.127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41)  ισχύουν τα ακόλουθα:
Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.
Ωστόσο με ευθύνη της Διοίκησης  σε Νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας που λειτουργούν ως  4/θέσια οι εκπαιδευτικοί   εφαρμόζουν διδακτικό ωράριο 25 ωρών , δηλαδή το πλήρες ωράριο λειτουργίας του τμήματος, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το διδακτικό  τους ωράριο και αυτές/οί να επιβαρύνονται με απλήρωτες ώρες εργασίας πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.  
Επίσης  έχουμε πληροφορηθεί ότι σε ορισμένα Νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας κάποια τμήματα του ολοήμερου προγράμματος με προφορική εντολή της Διεύθυνσης Π.Ε. λειτουργούν εναλλάξ ανά εβδομάδα (!) με συναδέλφισσα νηπιαγωγό που μετακινείται από το ένα τμήμα στο άλλο και δεν καλύπτεται πλήρως η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων. Η πρωτοφανής αυτή πρωτοβουλία της Διοίκησης εγκαινιάζει μια νέα πρακτική που προσβάλλει κατάφωρα τα μορφωτικά δικαιώματα των μικρών μαθητών και προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στον προγραμματισμό των οικογενειών τους. Μαζί με το κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων που επιχειρεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Παιδείας  για τον «εξορθολογισμό» στη διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων εφευρίσκει και νέους τρόπους προκειμένου να μειώσει ακόμη περισσότερο τις προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων και να εμφανίσει ψευδεπίγραφη κάλυψη των πραγματικών κενών.
Ως Διέξοδος  Η Αγωνιστική Συσπείρωση προτείναμε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας :
  1. Με ανακοίνωσή του να απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα 4/θέσια Νηπιαγωγεία του συλλόγου μας να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή της κλιμάκωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών.   Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας  το ΕΩΠΔ που έχουν συντάξει καθώς και πρακτικό ανάθεσης υπερωριών στους/στις  συναδέλφους  για το σύνολο των επιπλέον ωρών μαζί με το αίτημα για κάλυψη των υπερωριών τους καθώς και αίτημα – δήλωση κενού για τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου, όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών  ωρών του ωρολογίου προγράμματος.
Επισημαίνουμε  ότι πρόκειται  για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων  και για αμοιβές συναδέλφων που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, να τις στερεί.
  1. Να οργανώσει άμεσα παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας και για τα δύο ζητήματα.