Κοινή δράση Γονέων – Εκπαιδευτικών Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Τετάρτη 25/4 /18, 6:30 μ.μ.

50.ΚΙΝΗΤ.ΜΕ-ΓΟΝΕΙΣ