Παράσταση διαμαρτυρίας των συναδέλφων ειδικοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας – Τετάρτη 27/6/18 στο Υπουργείο Παιδείας στις 12:30 μ.μ.

71.-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ