ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ