Κινητοποίηση 24 Νοέμβρη για δημόσια, δίχρονη, υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση