Κινητοποίηση στο ΥΠΠΕΘ – Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη στις 13:00. Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί – διορισμός όλων των αναπληρωτών.

Αγ.-85-Κινητοποίηση-στο-ΥΠΠΕΘ-την-Παρασκευή-29-Σεπτέμβρη