Κινητοποίηση Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 3ωρη στάση εργασίας – Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΤΗΣ 21-1-2020