ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για τη φασιστική δράση στο σπίτι συναδέλφου στον Πειραιά.

Αγ.-103-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ