Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής αρνείται να δεχτεί τους εκπαιδευτικούς. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για τη στάση του Δ-ντη Εκπαίδευσης.

Αγ.-97-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-για-τη-στάση-του-Δ-ντη-Εκπαίδευσης-κ.-Λόντου