Καταγγελία για ενέργειες της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. 

Καταγγελία για ενέργειες της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, οι εκπαιδευτικοί έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε και θα είμαστε δίπλα στους μαθητές μας και στους γονείς τους με όρους εμψύχωσης, παιδαγωγικής στήριξης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους μαθητές μας και τις οικογένειες τους.
Έχουμε αναφερθεί πρόσφατα στα ζητήματα που αφορούν την τηλεκπαίδευση, δηλαδή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ασύγχρονης ή και σύγχρονης μορφής, εξηγώντας ότι αυτή δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη διδασκαλία στην τάξη και δεν αποτελεί παρά ένα βοηθητικό – συμπληρωματικό τεχνικό εργαλείο. Για τον λόγο αυτό επισημάναμε ότι είναι αυτονόητο ότι οποιασδήποτε μορφής τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για κάλυψη της διδακτέας ύλης.
Είχαμε από την αρχή τονίσει την προαιρετικότητα της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονης και ασύγχρονης που προτείνει το Υπουργείο που διακρίνεται ξεκάθαρα στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ: Στην εγκύκλιο 39676/Δ2/20-03-2020 αναφέρει:
«Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες για την υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών».
Επομένως, η φράση «μπορούν να χρησιμοποιούνται» δηλώνει ότι η εφαρμογή τους είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.
Επίσης, στο έγγραφο των οδηγιών, στην πρώτη σελίδα, αναφέρεται ότι:
«Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού.».Επομένως, δεν είναι υποχρεωτικό ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει κάποια από τις δύο αυτές πλατφόρμες.
Για το τελευταίο έγγραφο του Υπουργείου
Στις οδηγίες για τη Σύγχρονη, αναφέρεται ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ότι : «Η διαδικασία (εξ αποστάσεως) υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά»
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ σε καμιά περίπτωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και δεν θα μπορούσε να είναι καθώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε αυτή, βασική παράμετρο του δημόσιου σχολείου.
Ωστόσο πληροφορούμαστε ότι σε Δημοτικά Σχολεία του συλλόγου μας δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα εξ αιτίας έντονων πιέσεων που ασκούνται σε εκπαιδευτικούς από πλευράς Διευθυντών – Διευθυντριών για να υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες που προτείνει το ΥΠΑΙΘ ακόμη και αν οι ίδιοι δεν τις επιλέγουν.
Ακραία περίπτωση τέτοιου κρούσματος αποτελούν οι ενέργειες της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου Μαρίας Παπαϊωάννου.
Συγκεκριμένα :
1. Παραπληροφορώντας τους συναδέλφους ως προς την υποχρεωτικότητα επιλογής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, απαιτεί να επιλέξουν και να δηλώσουν μεταξύ e-class και e-me.
2. Απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να συνδεθούν επιπλέον στην ιδιωτική πλατφόρμα webex προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμόρφωση για την αξιοποίηση της πλατφόρμας αυτής σε εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία. Επισημαίνουμε ότι η παραχώρηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο σε ιδιωτικές εταιρείες (όπως η webex) έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή τους και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε και να καταχωρήσουμε μάλιστα και απαιτούμενα πρόσθετα προσωπικά στοιχεία.
3. Κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη μέσω webex τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην εκμάθηση και αξιοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας την οποία τηλεδιάσκεψη χαρακτήρισε ως συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων και συνέταξε σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται αποφάσεις για σχεδιασμό δράσεων για την εκμάθηση της πλατφόρμας από την ομάδα Υποστήριξης του σχολείου. Στο πρακτικό αναφέρεται ως αδικαιολογήτως απών, συνάδελφος εκπαιδευτικός που δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη έχοντας δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε καμία πλατφόρμα και επιλέγει να επικοινωνεί με τους μαθητές του με email.
4. Διαμόρφωσε πλάνο τηλε-εργασίας και τηλεκπαίιδευσης μέσω webex σε απογευματινές και βραδινές ώρες αλλά και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι και την Μ. Πέμπτη!
5. Εξαπέλυσε απειλή προς τον συνάδελφο περί πειθαρχικών παραπτωμάτων.
6. Αποτρέπει τους γονείς από το να επικοινωνούν με τους δασκάλους των παιδιών τους μέσω email και ζητά να εγγράψουν τα παιδιά τους στις πλατφόρμες αδιαφορώντας για τo πόσο προβληματική, χρονοβόρα και επιβαρυντική είναι για τα παιδιά και τους ίδιους η διαδικασία αυτή, ακόμη και αν διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
• Είναι αυτονόητο ότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι παράνομες και παράτυπες άρα και καταγγελτέες.
• Δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να στηρίξουμε τους μαθητές μας αυτή τη δύσκολή περίοδο, ασκώντας πιέσεις και ωθώντας σε εξαναγκασμούς, τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς.
• Κινούνται σε αντιπαιδαγωγική κατεύθυνση για τους λόγους που έχουμε αναλυτικά εκθέσει ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνιστούν αντισυναδελφική συμπεριφορά.
• Παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα τόσο προς το ωράριο εργασίας όσο και ως προς τις σχολικές διακοπές.
Εφιστούμε την προσοχή στη Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολειου Χαλανδρίου να επαναπροσδιορίσει τη στάση της, ώστε να λειτουργεί σύννομα, με συναδελφική αλληλεγγύη και προς όφελος της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας.
Επισημαίνουμε γι άλλη μια φορά:
Κανένας συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει υποχρεωτικά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Καμία εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την εφαρμογή της ασύγχρονης ή σύγχρονης εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης» μέσω συγκεκριμένων πλατφορμών του υπουργείου δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται καμία εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι όποιες συναντήσεις γίνουν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα προς τους εκπαιδευτικούς.
Επομένως:
Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί με το πρόσχημα της «υποχρεωτικότητας» να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει έως τώρα. Καμία πίεση και διοικητική αυθαιρεσία δεν θα γίνει αποδεκτή. Για κάθε τέτοια περίπτωση που εμφανίζεται, οι συνάδελφοι να απευθύνονται στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους Δ/ντές – Δ/ντριες των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του συλλόγου μας να μην υποκύπτουν σε πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά της διοίκησης και του ΥΠΑΙΘ και να πάψουν ορισμένοι να πιέζουν τους συναδέλφους για το ποια μορφή επικοινωνίας θα επιλέξουν ως καταλληλότερη για τους μαθητές τους.
Καλούμε τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας να λειτουργήσουν με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης και κοινωνικής και παιδαγωγικής ευθύνης και ευαισθησίας απέναντι στους μαθητές μας.
Καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας και τη στήριξη των παιδιών με όποιους τρόπους επιλεγουμε και μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές μας.